Basiscore/about us

درباره BasisCore

بانک اسکماهای BasisCore درحال حاضر (در حال توسعه) می تواند برای بسیاری از سازمانها و یا دستگاههایی که درخصوص ایجاد مدیریت و ذخیره ی محتوا دست اندرکار هستند، راهگشا باشد. ( schema ) آموزش basiscore به عنوان زبانی ساده - کارامد - شرکت پاسخگو داخل کشور - دانش بنیان - معرفی گردید. وجود دیتاسنتر Basiscore امکان منحصربه فرد مرکزداده با معماری محتوامحور و ساختاریافته ی داخل کشور، با درنظرگرفتن زیست بوم - امنیت - استقلال مهندسی – مقیاس پذیری خواهد بود.
BasisCore چیست؟
ابزار تفسیر، نگهداری و تولید محتوا
ابزاری برای ساخت بزرگترین دایره المعارف جهان
ابزاری جهت تولید وب سایت های پیچیده توسط افراد کم تجربه یا تازه کار در مدت زمان کوتاه
محل پیوند و وحدت علوم مختلف به منظور ساخت قالب داده گیری
ابزاری سرویس گرا برای انجام کارهای بسیار عظیم تحت شبکه
ابزاری توانمند جهت استفاده از Big Data

مشخصات ثبتی

منظومه نگاران
شماره ثبت:137712
شناسه ملی:10101808126
کد اقتصادی:411393774697