Basiscore/about us

درباره BasisCore

بانک اسکماهای BasisCore درحال حاضر (در حال توسعه) می تواند برای بسیاری از سازمانها و یا دستگاههایی که درخصوص ایجاد مدیریت و ذخیره ی محتوا دست اندرکار هستند، راهگشا باشد. ( schema ) آموزش basiscore به عنوان زبانی ساده - کارامد - شرکت پاسخگو داخل کشور - دانش بنیان - معرفی گردید. وجود دیتاسنتر Basiscore امکان منحصربه فرد مرکزداده با معماری محتوامحور و ساختاریافته ی داخل کشور، با درنظرگرفتن زیست بوم - امنیت - استقلال مهندسی – مقیاس پذیری خواهد بود.
BasisCore چیست؟
checkedابزار تفسیر، نگهداری و تولید محتوا
checkedابزاری برای ساخت بزرگترین دایره المعارف جهان
checkedابزاری جهت تولید وب سایت های پیچیده توسط افراد کم تجربه یا تازه کار در مدت زمان کوتاه
checkedمحل پیوند و وحدت علوم مختلف به منظور ساخت قالب داده گیری
checkedابزاری سرویس گرا برای انجام کارهای بسیار عظیم تحت شبکه
checkedابزاری توانمند جهت استفاده از Big Data
aboutUs

مشخصات ثبتی

منظومه نگاران
شماره ثبت:137712
شناسه ملی:10101808126
کد اقتصادی:411393774697