قوانین ثبت دامنه


دامنه های سطح بالا انواع مختلفی نظیر دامنه های عمومی و دامنه های کشوری دارند. به دامنه هایی که به صورت عام مورد استفاده قرار می گیرند و ویژه یک کشور یا منطقه خاص جغرافیایی نمی باشند، gTLD یا دامنه های عمومی گفته می شود. برخی دامنه ها نیزمربوط به یک کشور خاص است. دامنه های سطح بالای دو حرفی عموما دامنه های کشوری هستند که به آنها ccTLD نیز گفته می شود.. مانند ir که مربوط به کشور ایران است. البته پسوند ملی برخی از کشورها به دلیل شباهت به برخی کلمات پر استفاده، می توانند جزو دامنه های عمومی قرار بگیرند. مانند پسوند ws که متعلق به کشور ساموای غربی است اما به دلیل شباهتش به کلمه web site، در لیست دامنه های عمومی قرار میگیرد. قوانین ثبت دامنه های ir ثبت دامنه ir نیز قوانین خاصی دارد.
دامنه های ir نیز مانند سایر دامنه های عمومی باید حداقل از ۳ کاراکتر و حداکثر از ۶۳ کاراکتر تشکبل شده باشد و شامل حروف انگلیسی، ارقام و نشانه (-) باشند. ثبت برخی از دامنه ها، مانند دامنه هایی با مفهوم مذهبی نیاز به داشتن مجوز کتبی از وزارت ارشاد دارد. ثبت دامنه های با مفاهیم غیر قانونی و غیر اخلاقی غیر مجاز است. ثبت دامنه با نام های دامنه های عمومی و به طور کلی اسامی مرتبت با اینترنت ممنوع است. همچنین ثبت دامنه با نام های ایران، اسامی استانها، شهرستان ها و شهرها و کد آنها نیز ممنوع می باشد. ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهیر، اماکن عمومی و وقایع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز است. دامنه های ir می توانند از مرتبه سوم باشند یعنی به صورت co.ir یا net.ir یا org.ir یا ac.ir یا sch.ir و غیره ثبت شوند.