بانک اسکماهای BasisCore درحال حاضر (در حال توسعه) می تواند برای بسیاری از سازمانها و یا دستگاههایی که درخصوص ایجاد مدیریت و ذخیره ی محتوا دست اندرکار هستند، راهگشا باشد. ( schema ) آموزش basiscore به عنوان زبانی ساده - کارامد - شرکت پاسخگو داخل کشور - دانش بنیان - معرفی گردید. وجود دیتاسنتر Basiscore امکان منحصربه فرد مرکزداده با معماری محتوامحور و ساختاریافته ی داخل کشور، با درنظرگرفتن زیست بوم - امنیت - استقلال مهندسی – مقیاس پذیری خواهد بود.
BasisCore چیست؟
• ابزار تفسیر، نگهداری و تولید محتوا ؛
• ابزاری برای ساخت بزرگترین دایره المعارف جهان ؛
• ابزاری جهت تولید وب سایت های پیچیده توسط افراد کم تجربه یا تازه کار در مدت زمان کوتاه ؛
• محل پیوند و وحدت علوم مختلف به منظور ساخت قالب داده گیری ؛
• ابزاری سرویس گرا برای انجام کارهای بسیار عظیم تحت شبکه ؛
• ابزاری توانمند جهت استفاده از Big Data.